HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

İÇERİK

Program; Hizmet hareketinin tarihî gelişimini, temel prensiplerini ele alacak.. Hizmete ilham kaynağı olan eserlere genel bakışın yanı sıra, bu eserlerin derinliklerine inme adına katılımcılara rehberlik edecek.. dinî bir temele oturan Hizmetin kudsî kaynakları olan Kur’an, Sünnet ve İslamî ilimlere giriş mahiyetini taşıyacak akademik bir müfredat sunuyor.

Programa katılmak için inisiyatif alın!

Kayıt hala açık

(İSLAMİ İLİMLER VE HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI) Kayıt formu

HEDEF

Programın hedefi; Hizmete gönül vermiş insanların, gönül verdikleri bu mübarek mefkûre hakkında vukuflarını artırmak.. Hizmetin kuralı-kaidesi-tüzüğü ve düşünce sistemi mahiyetindeki eserleri daha yakından tanımalarını, pratiğini yaşayarak öğrendikleri hususların teoriğini, fikrî temellerini öğrenmelerini sağlamak.. Hizmetin kalbî ve ruhî buutlarını göstererek kalb ve ruhun ufuklarına giden yolda onlara bir yol haritası verebilmek.. aynı zamanda, dinlerini aslî kaynaklarından öğrenebilmeleri adına onlarda, her Müslümanın, özellikle Hizmet insanlarının bilmesi gerektiği ölçüde İslâmî ilimlerle ilgili bir temel oluşturabilmektir.

Özetle program; “HİZMET DERSLERİ” ve “İSLÂMÎ İLİMLER DERSLERİ”ni kapsamaktadır.

Tavsiyemiz, birbirinin tamamlayıcısı mahiyetindeki bu iki grup dersin beraber alınmasıdır. Ancak hepsini alamayacak durumda olanlar ya da yalnızca birine ihtiyaç hissedenler için bunlardan sadece birini alma seçeneği mevcut olduğu gibi, derslerden sadece bir veya birkaçını almak da mümkündür. Dersler birer birer alındığı takdirde, her bir ders için belirlenen ücret geçerlidir. Ancak her iki gruptan toplam 3 ders alacak katılımcılar, 3 ders için belirlenen paket ücretinden yararlanabileceklerdir.

NOT:

Programın bütününe katılanların -kendileri istedikleri takdirde- program süresince şahsi okumaları, Kur’an ve hadis ezberleri de tarafımızdan takip edilecektir.

 • Program 14 Kasım 2020 tarihinde başlayacak, toplam 6.5 ay sürecektir.

 • Her biri 6 hafta olmak üzere 4 dönemdir.

 • Her iki dönem arasında bir hafta ara vardır.

 • Dersler haftanın 4 gününe yayılacaktır.

 • Her gün 2 Hizmet dersi, 1 İslâmî ilimler dersi olacaktır.

 • Ders müddeti 45 dakikadır.

 • Programın dili TÜRKÇE’dir.

Program sonunda katılımcılara SERTİFİKA verilecektir.

Program için belirlenen bir yaş aralığı yoktur.

Bayan katılımcılarımız, “Hizmet dersleri”ni erkek katılımcılarla birlikte alacak; “İslâmî ilimler dersleri”ni ise bayan hocalardan, bayanlara özel sınıflarda alabileceklerdir.

Ders gün ve saatleri, azami derecede katılımı sağlayabilmek için taleplere göre şekillendirilecektir. 2 Kasım Pazartesi gününe kadar talepler değerlendirilecek, bu tarihte kesin ders saatleri açıklanacaktır.

KATILIM SERTİFİKALI

KATILIM SERTİFİKALI

PROGRAMIN BİTİMİNDE KATILIMCILARA SERTİFİKA VERİLECEKTİR.

ÖĞRENCİ KATILIMLI

ÖĞRENCİ KATILIMLI

KATILIMCILARIN SORU SORMALARI, DERSE AKTİF OLARAK KATILMALARI MÜMKÜNDÜR.

TAMAMEN ONLİNE

TAMAMEN ONLINE

DERSLER TAMAMEN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

PROGRAM

GENEL HATLARIYLA HİZMET PROGRAMI

 1. RİSALE-İ NUR MÜZAKERE: Bu dersimizde, Risale-i Nur’dan seçilen bazı risaleler üzerinde durulacak, diğer eserlerle mukayeseli şekilde müzakere edilecektir.

 2. BAŞYAZI MÜZAKERE: Bu dersimizde; Hocaefendi’nin yazdığı başyazılar ağırlıklı olmak üzere eserlerinden seçme konular mukayeseli şekilde müzakere edilecektir.

 3. HOCAEFENDİ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASINA YOLCULUK: Bu derste, Hocaefendi’nin önemli konulardaki görüşleri işlenecektir.

 4. KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİ MÜZAKERE: Bu dersimizde Kalbin Zümrüt Tepeleri 1. kitabı esas alınacak, kitaptaki konular üzerinden, İslâm ahlakına, İslâm’ın kalbî ve ruhî hayatına yolculuğa çıkılacaktır.

 5. KIRIK TESTİ OKUMALARI: Bu derste, Kırık Testi serisinden seçilen, günümüzde Hizmet hareketi ve gönüllülerinin karşı karşıya bulundukları hadiseler gibi durumlarda takınılması gereken tavra dikkat çeken yazıların müzakeresi yapılacak, yaşadığımız hadiselere bunun üzerinden çıkarmamız gereken dersler üzerinde durulacaktır.

 6. FİHRİST, TARİHÇE, ÖZET: Bu derste; ilk iki dönemde (12 hafta) Risale-i Nurlar’a genel bir bakış, yazılış serencamesi, ardından da ana Risalelerin özeti sunulacaktır. Yine 12 haftadan ibaret son iki dönemde ise Hocaefendi’nin eserlerine genel bir bakış, kitapların tasnifi, ortaya çıkış serüvenleri ve Ruhumuzun Heykelini Dikerken serisinin (iki kitap) özeti verilecektir.

 7. HİZMETİN TARİHÇESİ, KURUMLARI, TEMEL PRENSİPLERİ: Bu dersimizde ilk iki dönem (12 hafta) bazı hizmet prensipleri işlenecek, son iki dönem (12 hafta) ise Hizmet’in mahiyeti, gayesi, tarihçesi, kurumları üzerinde durulacak, Hizmet’le ilgili yaygın olarak insanların karşısına çıkan sorulara cevap bulunmaya gayret edilecektir.

 8. SİYER FELSEFESİ: Bu derste, Peygamber Efendimiz’in (sas) hayat-ı seniyelerinden seçme konular ele alınacak, Siyer’e genel bir bakış kazandırılmaya çalışılacaktır.

GENEL HATLARIYLA İSLÂMÎ İLİMLER PROGRAMI

 1. KUR’AN-I KERİM: Bu dersimizde ilk dönem (6 hafta) Tecvid ve harflerin çıkış yerleri (mahâric-i hurûf) üzerinde durulacak, diğer üç dönem (18 hafta) Türk ve Mısırlı hocalarımız tarafından, seviyeye göre katılımcıların Kur’an okuyuşlarını geliştirme adına bire bir dersler yapılacaktır.

 2. TEFSİR: Bu derste ilk dönem (6 hafta) Kur’an-ı Kerim’in tarihçesi ve “Kur’an ilimleri”nden bazı konular işlenecek, diğer üç dönem ise (18 hafta) kısa surelerin tefsiri yapılacaktır.

 3. HADİS: Bu dersimizde, “Hadis ilimleri”nden, her Müslümanı ilgilendirecek konular üzerinde durulacak, bunun yanında, seçme hadisler müzakere edilecektir.

 4. FIKIH: Bu derste, Fıkıh ilmine giriş sadedinde fıkıh ilminin mahiyeti, tarihçesi, fıkhî mezhepler gibi konularla mutlaka bilinmesi gereken fıkıh ve usul-i fıkıh kavramları işlenecek, ardından da Fıkıh ilminin ibadetler bölümünden temizlik ve namaz konuları anlatılacaktır.

 5. AKAİD: Bu dersimizde 3 dönem boyunca (18 hafta) başta İslam itikadına giriş sadedinde akaid ilminin tarihçesi, itikadi mezhepler işlenecek, daha sonra temel iman esasları üzerinde durulacaktır. Son dönem ise 6 hafta boyunca, en önemli itikadi fırkalar tanıtılacaktır.

PROGRAMIN ÖZETİ

14 Kasım 2020’de başlayacak programımız, her biri 6 hafta sürecek 4 dönem olmak üzere 24 hafta boyunca devam edecektir. Haftada 4 gün ders görülecek, her gün 2 Hizmet dersi, 1 de İslâmî ilimler dersi olacaktır. Programa senelik, mevsimlik ve ders seçmek suretiyle kayıt yaptırmak mümkündür.

AKADEMİK TAKVİM

DERSLER VE PROGRAM

HİZMET PROGRAMI

İSLAMİ İLİMLER PROGRAMI

Haftalık Program

FİYAT LİSTESİ

HİZMET PROGRAMI VE İSLAMİ İLİMLER PROGRAMI BİRLİKTE ALINDIĞINDA ÜCRETİ 1100 YERİNE 1000 DOLARDIR.

offer

SIK SORULAN SORULAR

Programa herhangi bir mevsimde katılabilir miyim?

Programa herhangi bir dönemde katılma imkânınız bulunmaktadır. Her dönem için ayrı kayıt imkanı sunmaktayız.

Katılamadığım dersin kayıtlarına erişim imkanım olacak mı?

Sorularınızı da sorabilmeniz açısından derslerin canlı olarak takip edilmesini tavsiye etmekle birlikte katılamayanlar için kayıtları izleme imkânı sunmaktayız.

Yıllık plana kayıt yaptırmanın avantajları nelerdir?

Yıllık plana kayıt yaptıran katılımcılar daha az ücret ödeyerek tüm programı alabileceklerdir. Aynı zamanda, yıllık programa tümüyle katılan öğrencilerimizin -kendi isteklerine bağlı olarak- kitap okumalarını ve Kur’an gelişimlerini takip edebileceğiz.

Herhangi bir ders kitabı almamız gerekiyor mu?

Herhangi bir kitap almanıza gerek yoktur. Ders dökümanları dijital olarak katılımcılarla paylaşılacaktır.

Dersler için ödev yapmamız gerekecek mi?

Bazı derslerde okumalar yapmak istifadeyi artıracaktır. Dolayısıyla Hocalarımızın vereceği ödevleri yapmanız dersten daha çok verim almanızı sağlar. Ancak bu tamamen size bırakılmış bir karardır, programa devamınızı etkilemeyecektir.

Derslerde ölçme ve değerlendirme ne şekilde gerçekleşecektir?

Sizlerin katılımı esas alınacaktır. Herhangi bir imtihan yapılmayacaktır.

Ders dili?

Derslerin dili Türkçe’dir.

Kimler sertifika kazanıyor?

%75 katılım sağlayan herkes sertifika alma hakkına sahiptir.

Katılımcılara yaş sınırlandırması var mıdır?

Katılımcılar için herhangi bir yaş sınırlandırması yoktur.

Üniversitesi öğrencilerinden de katılırsa olur mu?

Olur.

KAYIT FORMU

Nasıl giriş yapacağınızı ve shirikuh kurslarını izleyeceğinizi açıklayın

Subscribe

(İSLAMİ İLİMLER VE HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI) Kayıt formu